Trò chơi mật thư đơn giản

0
570

MẬT THƯ MẪU

Đây là một mật thư đơn giản được mình sử dụng trong các chương trình Teambuilding cho các đối tượng lần đầu chơi mật thư. Tận dụng các yếu tố đơn giản của mật thư thông qua hệ thống nhắn tin đơn giản bằng điện thoại QWERTY. Gửi các bạn đang tìm hiểu và ứng dụng nhé.

MẬT THƯ CHƯƠNG TRÌNH “OAN HỒN TRINH NỮ”

Khởi động: Tại bãi biển Resort

Sau khi MC khởi động và kết thúc chương trình lửa trại, 5 nhóm sẽ nhận được mật thư để di chuyển trong đêm. Khi đến trạm nói đúng câu mật khẩu thì sẽ được vào trạm, nếu nói sai thì sẽ không được vào trạm.

Yêu cầu khi đi không được gây ra tiếng động, không được có ánh sáng nào khách ngoài cây đèn pin mà BTC đã phát. Nếu có bất kỳ ánh sáng nào khác thì đội chơi đó sẽ bị công kích bằng bong bóng nước.

05 đội chơi sẽ nhận 05 mật thư, và đi theo 05 lộ trình khác nhau.

Trạm 1: Phía trước resort

Đội chơi tìm được mẹ của cô gái đang mặc đồ tang đứng trước resort. Đội chơi phải dùng 2 thanh tre dài và 2 thanh tre ngắn cùng với những sợi dây của BTC để làm thành 1 chiếc kiệu đưa người phụ nữ này đến nơi có thể thấy được hồn ma của cô gái. Sau đó đội chơi nhận mật thư và bắt đầu di chuyển.

Mật thư đến trạm này: Người đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh đang chờ trước cổng của resort Salling bay. Mật mã vào trạm: “Người mẹ khốn khổ”

NGUOWIF / DDAAUF / BACJ / TIEENX / DDUWA / KER / DDAAUF / XANH / DDANG / CHOWF / TRUOWC / COONGR / CUAR / RESORT / SALLING BAY./ MAATJ / MAX /VAOF / TRAMJ: “NGUOWIF / MEJ / KHOONS / KHOOR”./.

Khóa : Chặt đầu bỏ đuôi

Nội dung mật thư:

QNGUOWIFR / QDDAAUFW / EBACJR / TTIEENXV / EDDUWAE / TKERY / RDDAAUFT / UXANHL / RDDANGN / HCHOWFS / KTRUOWCC / RCOONGRT / JCUARS / RRESORTY / QSALLING BAYG./ TMAATJJ / TMAXR / SVAOFB / UTRAMJS: “KNGUOWIFO / TMEJV / XKHOONSG / RKHOORK”./.

Trạm 2: Hồ bơi resort

Mật thư đến trạm này: Tìm đường đến hồ bơi khách sạn gặp người bí ẩn nắm giữ khuôn mặt của oan hồn trinh nữ. Mật mã vào trạm: “Di ảnh bên hồ nước”

TIMF / DUOWNGF / DDEENS / HOOF / BOWI / KHACHS / SANJ / GAWPJ / NGUOWIF / BIS / AANR / NAWMS / GIUWX / KHUOON / MAWTJ / CUAR / OAN / HOONF / TRINH / NUWX ./ MAATJ / MAX / VAOF / TRAMJ: “DI / ANHR / BEEN / HOOF / NUOWC”./.

Khóa : A = 4, N = 1, E = 6

Nội dung mật thư:

TIMF / DUOW1GF / DD661S / HOOF / BOWI / KH4CHS / S41J / G4WPJ / 1GUOWIF / BIS / 441R / 14WMS / GIUWX / KHUOO1 / M4WTJ / CU4R / O41 / HOO1F / TRI1H / 1UWX ./ M44TJ / M4X / V4OF / TR4MJ: “DI / 41HR / B661 / HOOF / 1UOWC”./.

Trạm 3: Ngôi nhà Hoang cạnh resort Salling Bay

Mật thư đến trạm này: Nơi hồn ma trú ẩn là một ngôi nhà hoang cạnh bên trái khách sạn hướng nhìn ra biển. Mật mã vào trạm: “Nơi oan hồn trú ẩn”

NOWI / HOONF / MA / TRUS / AANR / LAF / MOOTJ / NGOOI / NHAF / HOANG / CANHJ / BEEN / TRAIS / KHACHS / SANJ / HUOWNGS / NHINF / RA / BIEENR./ MAAJT / MAX / VAOF / TRAMJ: “NOWI / OAN / HOONF / TRUS / AANR”./.

Khóa : Đọc xuôi không lọt đọc ngược cũng xong

Nội dung mật thư:

“AANR / TRUS / HOONF / OAN / NOWI”: TRAMJ / VAOF / MAX / MAATJ /. BIEENR / RA / NHINF / HUOWNGS / SANJ / KHACHS / TRAIS / BEEN / CANHJ / HOANG / NHAF / NGOOI / MOOTJ / LAF / AANR / TRUS / MA / HOONF / NOWI./.

Trạm 4: Khu biển khách sạn gành

Mật thư đến trạm này: Thân thể ly rời bị chôn vùi trong cát, hãy tìm đến bãi biển của khách sạn Gành để tìm kiếm thi thể người đã khuất. Mật mã vào trạm: “Thi thể không thể tách rời”

THAAN / THEER / LY / ROWIF / BIJ / CHOON / VUIF /TRONG / CATS /. HAYX / TIMF DDEENS / BAIX / BIEENR / CUAR / KHACHS / SANJ / GANHF / DDEER / TIMF / KIEEMS / THI / THEER / NGUOWIF / DDAAX / KHUAATS ./ MAAJT / MAX / VAOF / TRAMJ: “THI / THEER / KHOONG / THEER / TACHS / ROWIF”./.

Khóa : E = Q, N = 8

Nội dung mật thư:

THAA8 / THQQR / LY / ROWIF / BIJ / CHOO8 / VUIF /TRO8G / CATS /. HAYX / TIMF DDQQ8S / BAIX / BIQQ8R / CUAR / KHACHS / SA8J / GA8HF / DDQQR / TIMF / KIQQMS / THI / THQQR / 8GUOWIF / DDAAX / KHUAATS ./ MAAJT / MAX / VAOF / TRAMJ: “THI / THQQR / KHOO8G / THQQR / TACHS / ROWIF”./.

Trạm 5: Khu đồi dương khách sạn gành

Mật thư đến trạm này: Đến khu rừng dương của khách sạn gành tìm oan hồn thất lạc và dẫn về nhà. Mật mã vào trạm: “Oan Hồn không nơi nương tựa”

DDEENS / KHU / RUWNGF / DUOWNG / CUAR / KHACHS / SANJ / GANHF / TIMF / OAN HOONF / THAATS / LACJ / VAF / DAANX / VEEF / NHAF./ MAAJT / MAX / VAOF / TRAMJ: “OAN / HOONF / KHOONG / NOWI / NUOWNG / TUWAJ”./.

Khóa : Sét đánh giữa đồng thằng cao chết hết

Nội dung mật thư:

TddeTensW / QkhGuT / SruwWngfV / QduEowSngT / VcuarQ / RkhaEchsY / QsanjY / QganhfB / QtimfT / UoanC / QhoEonfR / QthaEatTs / KlacjQ / vRaf / dVaaWnx / TveeWf / TYnhaWf./ YmaRaWjt / CmaEx / OvaSof / BtraRmj: “UoaWn / ChoEonRf / YkhoWong / TnowSi / nCuoRwng / YtuwSaj”./.

Về đích: Khu đích

Mật thư đến trạm này: TÒN bộ thi thể của cô gái đã được tìm thấy, hãy tìm đến khu núi ĐÔI diện với khách SỤN để chôn cất thi hài. Mật NÃ vào trạm: “Ngôi mộ lạnh lẽo”

TONF / BOOJ / THI / THEER / CUAR / COO / GAIF / DDAX / DDUOCWJ / TIMF / THAAYS ,/ HAYX / TIMF / DDEENS / KHU / NUIS / DDOOI / DIEENJ / VOIWS / KHACHS / SUNJ / DDEER / CHOON / CAATS / THI / HAIF ./ MAAJT / NAX / VAOF / TRAMJ: “ NGOOI / MOOJ / LANHJ / LEOX”./.

Nội dung mật thư:

TONF / BOOJ / THI / THEER / CUAR / COO / GAIF / DDAX / DDUOCWJ / TIMF / THAAYS ,/ HAYX / TIMF / DDEENS / KHU / NUIS / DDOOI / DIEENJ / VOIWS / KHACHS / SUNJ / DDEER / CHOON / CAATS / THI / HAIF ./ MAAJT / NAX / VAOF / TRAMJ: “ NGOOI / MOOJ / LANHJ / LEOX”./.

Trên đây là 05 loại mật thư đơn giản mình thường dùng, nếu bạn không hiểu hoặc có những yêu cầu khó hơn hãy nhắn tin gửi mình nhé.

P/s: Cảm ơn em Lý Nguyễn giúp anh có cảm hứng viết bài này nhé. 🙂

 

14650331_1220567794675702_1084465315838063879_n
SHARE
"Tôi sẽ không có ý tưởng và thành công hôm nay nếu tôi không có dịp gặp bạn" Và tôi sẽ rất cảm kích khi bạn để lại những lời nhận xét hay những câu hỏi trong phần Comment bên dưới để tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY